Her kan du læse om behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder:

Lea Florczak er egenhændigt ansvarlig for behandling at dine oplysninger om dig, via vores samtaler og eventuelle korrespondance per e mails.

Jeg behandler dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om personfølsomme data. Jeg er meget bevidst om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Du kan kontakte mig her:

Lea Florczak, Lindvedvej 77, 5260 Odense S

Tlf: 25101017

CVR: 38974262

Mail: sexolog@leaflorczak.dk

Formål ved opbevaring af dine oplysninger:

Jeg opbevarer dine oplysninger for at kunne give dig den bedste rådgivning og behandling muligt, og for at kunne skelne dine oplysninger fra andre klienters. Jeg opbevarer dine oplysninger i to år hvorefter de makuleres forsvarligt. Jeg opbevarer alle oplysninger i papirform.

I forbindelse med ESWT/trykbølgebehandlingsforløb, skal jeg opbevare dit CPR nummer efter regler fra styrelsen for patientsikkerhed. Årsagen hertil er at det er min pligt som alternativ behandler, at indberette eventuelle ikke kendte bivirkninger til behandlingen med ESWT/trykbølger. Jeg skal opbevare dine oplysninger i 2 år efter endt behandling medmindre du ønsker at de makuleres tidligere. Dit CPR nummer vil blive opbevaret aflåst og andetsteds end din journal, således det ikke kan genkendes hvad du er behandlet med trykbølger for.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun behandler Lea Florczak der har adgang til dine personlige oplysninger, og de er forsvarligt aflåst inden de makuleres.

Dine rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger jeg har om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger, og ret til at få slettet oplysninger om dig.

Klage til datatilsynet:

Du har ret til at klage til datatilsynet hvis du mener at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Lea Florczak profil