For tidlig sædafgang

Tidlig sædafgang (også kaldet præmatur ejakulation) er den seksuelle lidelse der hyppigst forekommer. 

 

 

 

 

 

Definition 

Uanset antallet af minutter inden udløsning, opleves fænomenet meget generende og kan i mange tilfælde afhjælpes på forskellig vis 

ikke ønsket udløsning indenfor 1 minut efter penetration, betegnes som værende for tidlig sædafgang.

    
 

Det går for stærkt

Udløsningen opleves af nogle som underlødig trods stor seksuel spænding. Det vil sige at en egentlig orgasmeoplevelse eller ”eksplosion” er der sjældent tale om. Udløsningen er desuden ofte af sivende karakter.

Hvordan behandles for tidlig sædafgang?

For tidlig sædafgang er den seksuelle dysfunktion der er mest udbredt. Undersøgelser viser at op mod 7% af alle seksuelt aktive mænd, er generet af dette problem.

En klar definition på for tidlig sædafgang er der ikke helt enighed om blandt fagfolk. Det samme gælder for de bagvedliggende årsags forklaringer til for tidlig sædafgang.

Nogle klinikere mener at det handler om en form for overaktivitet i nervesystemet omkring orgasmecentret eller også at det er grundet en overfølsomhedstilstand i/på selve penis. Andre mener at der er tale om et seksuelt udviklingsproblem, enten opstået i barndommen, puberteten eller ved den seksuelle debutalder. Igen mener andre, at tilstanden i bund og grund ikke er et tegn på en lidelse eller sygdom, men derimod et socialt konstrueret problem og at de mænd med hurtig sædafgang formentlig havde været nogle af de stærkeste individer for tusinder af år siden. Dette syn beror på at mændene hurtigt kunne befrugte kvinderne og dermed videreføre deres gener. 

Da der ikke er helt enighed om årsagerne til for tidlig sædafgang, er der dermed også mange forskellige opfattelser af hvilke behandlingsmetoder der er de mest effektive. Nedenfor kan du læse om de muligheder der er:


Medicinsk behandling af for tidlig sædafgang:

Medicinsk behandling af tilstanden anvendes fortsat af nogle, men har desværre ringe effekt og indtil flere bivirkninger. For få år siden blev et nyt præparat til for tidlig sædafgang præsenteret, men præparatet er igen fjernet fra det danske marked grundet manglende effekt.

Nogle antidepressive midler har netop den (bi)virkning at de forsinker sædudtømningen hvilket er formålet, men det er hos disse præparater der i kølvandet opstår relativt mange bivirkninger i- blandt andet rejsningsbesvær og manglende lyst..

Nogle mænd har gavn af rejsningsfremmende midler selvom det umiddelbart ikke er rejsningsbesvær der er hoveddiagnosen.

Sexologisk rådgivning som behandling til for tidlig sædafgang:

De fleste mænd oplever positiv effekt på deres tilstand efter et sexologisk samtaleforløb. Her kan de instrueres i forskellige fysiologiske teknikker, blandt andre start/stop teknik og andre sexologiske teknikker. Udover dette kunne forløbet også omfatte anvendelse af kondom og bedøvende cremer på penis inden samleje.

Der er aldrig 2 forløb der er ens:

Problemet er i sig meget forskelligt fra mand til mand og det er derfor i mine øjne ikke muligt foretrække den ene behandlingsform frem for den anden. De fleste af behandlings metoderne kan  afprøves uden risiko for at tilstanden forværres.

Generelt om for tidlig sædafgang kan siges at tilstanden lader til at bedres i takt med øget alder og erfaring, men samtidigt er dette ikke tilfældet for alle.

Ud fra hvilket syn behandles for tidlig sædafgang i klinikken i Odense?

Sammenlagt påvirker de nævnte faktorer ofte i høj grad, hvad enten manden er single eller i et parforhold. Partneren er i sagens natur også i stor risiko for at blive påvirket af situationen, idet rejsningen ikke kan vedligeholdes efter udløsning. Det kan være svært at finde en løsning hvis man i sit parforhold ikke er god til at sætte ord på det seksuelle. For den single mand kan det ligeledes være meget angst provokerende at skulle finde sig en ny partner- ofte opleves problemet med for tidlig sædafgang eskalerende i disse situationer.

Det specifikke træningsprogram jeg tilbyder i min klinik beror på det sidste nye forskning indenfor behandling af for tidlig sædafgang. Man har i denne teori kombineret de seneste årtiers viden om effekten af de forskellige behandlingsmetoder og teorien bygger på nedenstående forforståelse:

For tidlig sædafgang skal ses som værende en reflektorisk reaktion.

Reflekser er per definition ikke muligt at kontrollere med sin bevidsthed.

Sædafgang opstår efter der har været seksuel stimuli og ophidselse.

Det er muligt at lære at kontrollere kroppens reaktioner på seksuel stimuli og dermed succesfuldt udsætte udløsning.

Mænd med for tidlig sædafgang der gennemgår ovenstående specifikke trænings program, opnår efterfølgende at forlænge samleje med op mod 75%, eksempelvis fra mellem 1 minut, til op mod 8 minutter.

Udover ovenstående træningsprogram kunne forløbet omfatte anvendelse af kondom og bedøvende creme på penis ved og inden samleje. Behandlingen kunne også omhandle instruktion i forskellige andre psykologiske teknikker som passer til den enkelte.

Behandling af for tidlig sædafgang er ofte et længerevarende forløb (3-10 samtaler) med tilhørende hjemmeopgaver, idet tilstanden oftest kræver afprøvning af forskellige hjemmeøvelser og metoder som er nævnt ovenfor.