en grundig forsamtale

At nå ind til kernen af problemet kræver i mine øjne en grundig forsamtale
af en specialist indenfor det sexologiske område.

En forsamtale indebærer en grundig kortlægning af klientens seksualliv, fysiske / sociale liv, sygdomsmæssige baggrund mm.

Problematikken kan løses

 

I nogle sexologiske forløb vil det være trykbølgebehandling kombineret med hjemmeøvelser og rådgivning der er den bedste løsning. 

I andre forløb kan problematikken løses ved rådgivende samtaler samt forskellige hjemmeøvelser, eventuelt suppleret med sexologiske hjælpemidler.

Enkelte sexologiske forløb kræver supplerende lægelige undersøgelser og eventuelt ordinationer, for at den mest effektive behandling kan iværksættes.

Kombinationerne i behandlings øjemed kan være vidt forskellige fra det ene forløb til det andet. Den endelige plan og rækkefølgen af denne vil blive lagt i tæt samråd med dig og ud fra din specifikke situation.